درباره ما

درباره ما

شركت اصفهان مكمل در سال 1369تأسيس گرديد احداث كارخانجات توليد خوراك دام و طيور و آبزيان اصفهان مكمل در سال 1375 در زميني به مساحت 8800 متر مربع در شهرك صنعتي سه راه مباركه اصفهان آغاز شد و در سال 1377 اولين خط توليد خوراك آماده دام و طيور به صورت پودري (Mash  ) به بهره برداري رسيد. در سال 1378 خط توليد مكمل هاي غذايي و درماني دام و طيور با مجوز و نظارت سازمان دامپزشكي راه اندازي گرديد . در سال 1380 خط توليد آجر ليسيدني دام با دو تركيب معمولي و فسفردار به بهره برداري رسيد و در همان سال اقدام به ارائه طرح توليد خوراك اكسترود آبزيان نمود. در سال 1386 خط توليد آبزيان با ظرفيت  اسمي 000/50 تن در سال با بهره گيري از ماشين آلات شركت Amandus Kahl  آلمان به بهره برداري رسيد. در راستاي طرح توسعه در سال 1388 خط توليد خوراك پلت آماده دام و طيور نصب و راه اندازي گرديد.در سال 1391 با نصب يك دستگاه اكسترودر در شفت مدرن و متعلقات اقدام به توليد خوراك آبزيان Rosha نمود كه نسبت به بيولوژي هر گونه آبزي قابليت خوراكي با شناوري صفر تا 100 درصد را دارا مي باشد.

هم اينك كارخانجات اصفهان مكمل داراي چهار بخش توليد كاملا مجزا مي باشد كه شامل برج توليد خوراك آبزيان با 3 خط توليد اكسترودر جديد ، اكسترودر قديمي و پلت پرس مخصوص ميگو و بخش دام و طيور با 2 خط توليد خوراك پلت و مش. بخش توليد آجر ليسيدني با دو محصول فسفردار و بدون فسفر و بخش توليد مكملهاي دام و طيور و آبزيان.

 

footer

 

شركت اصفهان مكمل در سال 1369تأسیس گردید احداث كارخانجات تولید خوراك دام و طیور و آبزیان اصفهان مكمل در سال 1375 در زمینی به مساحت 8800 متر مربع در شهرك صنعتی سه راه مباركه اصفهان آغاز شد و در سال 1377 اولین خط تولید خوراك آماده دام و طیور به صورت پودری (Mash  ) به بهره برداری رسید. در سال 1378 خط تولید مكمل های غذایی و درمانی دام و طیور با مجوز و نظارت سازمان دامپزشكی راه اندازی گردید . در سال 1380 خط تولید آجر لیسیدنی دام با دو تركیب معمولی و فسفردار به بهره برداری رسید و در همان سال اقدام به ارائه طرح تولید خوراك اكسترود آبزیان نمود. در سال 1386 خط تولید آبزیان با ظرفیت  اسمی 000/50 تن در سال با بهره گیری از ماشین آلات شركت Amandus Kahl  آلمان به بهره برداری رسید.