طیور

 

كنسانتره 2 درصد معدنی- ویتامینه نوتریمیكس (تخم گذار)

   آنالیز مواد مغذی كنسانتره
 مقادیر در كنسانتره نوتریمیكس  واحد  ماده مغذی
 600   كیلوكالری بر كیلوگرم   انرژی قابل سوخت و ساز (Men )
0/5+ 12/5  درصد  پروتئین خام (CP)
 حداكثر 1  درصد  چربی خام (EE)
 حداكثر2  درصد  فیبر خام (CF)
 0/5 + 14  درصد  كلسیم (Ca) 
0/5+ 14/5  درصد  فسفر قابل دسترس (NPP) 
2 درصد سدیم (Na)
9/5 درصد متیونین (Met) 
10 درصد متیونین + سیستنین (Met+Cys) 
7/6 درصد لیزین (Lys) 

اجزای تشكیل دهنده : سبوس گندم، اسیدهای آمینه ، آنزیم های غذایی ( مولتی آنزیم و فیناز) ، كربنات كلسیم ، كلسیم فسفات آنتی اكسیدان ، جوش شیرین ، نمك، مكمل های معدنی – ویتامینه، تركیبات محرك رشد و دیگر افزودنی های خوراكی مجاز.

                                   

كنسانتره 5 درصد معدنی- ویتامینه ویژه اگ مكس ( تخم گذار)

   آنالیز مواد مغذی كنسانتره
 مقادیر در كنسانتره نوتریمیكس  واحد  ماده مغذی
750   كیلوكالری بر كیلوگرم   انرژی قابل سوخت و ساز (Men )
   0/5+ 8  درصد  پروتئین خام (CP)
 حداكثر 1  درصد  چربی خام (EE)
 حداكثر2  درصد  فیبر خام (CF)
حداكثر10  درصد  كلسیم (Ca) 
6/6  درصد  فسفر قابل دسترس (NPP) 
2/5 درصد سدیم (Na)
3/3-1/3 درصد متیونین (Met) 
  5/3-3/3 درصد متیونین + سیستنین (Met+Cys) 
0/3 درصد لیزین (Lys) 

 

اجزای تشكیل دهنده : سبوس گندم، اسیدهای آمینه ، آنزیم های غذایی ( مولتی آنزیم و فیناز) ، كربنات كلسیم ، كلسیم فسفات آنتی اكسیدان ، جوش شیرین ، نمك، مكمل های معدنی – ویتامینه، تركیبات محرك رشد و دیگر افزودنی های خوراكی مجاز.

                                 

كنسانتره 5 درصد معدنی- ویتامینه ویژه اگ مكس ( تخم گذار)

   آنالیز مواد مغذی كنسانتره
 مقادیر در كنسانتره نوتریمیكس  واحد  ماده مغذی
750   كیلوكالری بر كیلوگرم   انرژی قابل سوخت و ساز (Men )
   0/5+ 8  درصد  پروتئین خام (CP)
 حداكثر 1  درصد  چربی خام (EE)
 حداكثر2  درصد  فیبر خام (CF)
حداكثر10  درصد  كلسیم (Ca) 
7/5  درصد  فسفر قابل دسترس (NPP) 
2/5 درصد سدیم (Na)
3/5-3/7 درصد متیونین (Met) 
3/7-3/9 درصد متیونین + سیستنین (Met+Cys) 
1 درصد لیزین (Lys) 

اجزای تشكیل دهنده : سبوس گندم، اسیدهای آمینه ، آنزیم های غذایی ( مولتی آنزیم و فیناز) ، كربنات كلسیم ، كلسیم فسفات آنتی اكسیدان ، جوش شیرین ، نمك، مكمل های معدنی – ویتامینه، تركیبات محرك رشد و دیگر افزودنی های خوراكی مجاز.

 

footer

 

شركت اصفهان مكمل در سال 1369تأسیس گردید احداث كارخانجات تولید خوراك دام و طیور و آبزیان اصفهان مكمل در سال 1375 در زمینی به مساحت 8800 متر مربع در شهرك صنعتی سه راه مباركه اصفهان آغاز شد و در سال 1377 اولین خط تولید خوراك آماده دام و طیور به صورت پودری (Mash  ) به بهره برداری رسید. در سال 1378 خط تولید مكمل های غذایی و درمانی دام و طیور با مجوز و نظارت سازمان دامپزشكی راه اندازی گردید . در سال 1380 خط تولید آجر لیسیدنی دام با دو تركیب معمولی و فسفردار به بهره برداری رسید و در همان سال اقدام به ارائه طرح تولید خوراك اكسترود آبزیان نمود. در سال 1386 خط تولید آبزیان با ظرفیت  اسمی 000/50 تن در سال با بهره گیری از ماشین آلات شركت Amandus Kahl  آلمان به بهره برداری رسید.