ماهیان سردآبی

 

 

 rainbow fish

قزل آلای رنگین كمان Rainbow Trout

نام علمی : Oncorhynchus Mykiss

نام خانواده : آزاد ماهیان Salmonidea

 

معرفی :

بدن این ماهی همانند دیگر آزاد ماهیان دراز و مدور و از فلسهای مدور متراكمی پوشیده شده است و لكه هایی سیاه و پر تعداد با طرحهای متفاوت سطح بدن آنها را فرا گرفته است. از مشخصات عمده این خانواده وجود باله چربی در حد فاصل باله پشتی و دمی ، می باشد. ماهی قزل آلا در آبهای شیرین سرد ( 6 تا 18 درجه سانتی گراد) و غنی از اكسیژن و جاری زندگی می كند.

این ماهی بومی سواحل اقیانوس آرام شمالی بوده و امرزوه در سراسر مناطق مستعد جهان در حال پرورش می باشد. ماهی قزل آلای رنگین كمان گوشتخوار بوده و در طبیعت غذای خود را از سخت پوستان ، لارو حشرات و ماهیان ریز تأمین می نماید.

پرورش:

در كشور ما با توجه به شرایط و امكانات بالقوه طبیعی پرورش این ماهی بسیار رونق یافته و مصرف آن از استقبال عمومی خوبی برخوردار است .دوره پرورش ماهی قزل آلای رنگین كمان بسته به سایز و كیفیت و گونه بچه ماهی رهاسازی شده و دمای آب مزرعه و نحوه تغذیه از 6 ماه تا 1 سال متفاوت می باشد.

سایز برداشت از 350 گرم تا 600 گرم می باشد و در بعضی مزارع با استفاده از خوراك رنگدانه دار ماهی سالمو تروت ( Salmo trout ) بالای یك كیلوگرمی نیز  تولید می شود. زمان تكثیر و تخم دهی این ماهی از آبان ماه آغاز و تا اواخر فروردین ادامه دارد.

 

خوراك بچه ماهی قزل آلاRosha

 
   آنالیز    Rosha F
F1 F2  
45±2   45±2 پروتئین خام % 
16  16   چربی خام %
12  12  NFE % 
8 8 خاكستر% 
2 2 فیبر 
0/9 0/9  ضریب تبدیل
4400 4400 انرژی قابل هضم(Kcal/Mj)

این خوراك با استفاده از با كیفیت ترین مواد اولیه تولید گردیده است تا با استفاده از آن یك  تولید  با بازده اقتصادی عالی را تجربه كنید. با استفاده از این خوراك حداكثر تولید در واحد حجم را بدست آورده و راندمان تولید خود را افزایش دهید.
تركیبات :  پودر ماهی- روغن ماهی- كنجاله سویا - روغن گیاهی- آرد گندم- گلوتن گندم- مواد معدنی و ویتامینها .

2 1

 

 

 

جدول پیشنهادی مقدار مصرف خوراك روزانه

 

دما (°C)

نوع

خوراك

وزن  ماهی

به گرم

طول ماهی به  سانتیمتر

تعداد دفعات

خوراك دهی

20

18

16

14

12

10

8

6

6

4/1

6/1

7/2-5/2

5/2-2/2

2/2-9/1

9/1-6/1

6/1-4/1

4/1-2/1

F1

45-10

15-10

5

2/1

3/1

5/2-1/2

2/2-2

9/1-6/1

6/1-3/1

4/1-2/1

2/1-1

F2

120-40

19-14

( كیلوگرم خوراك به ازاء هر یكصد كیلوگرم ماهی)

 

 

خوراك پرواری قزل آلا  Rosha

                                          

33 55

در سیستم های نوین پرورش ماهی قزل آلا علاوه بر لحاظ نمودن فاكتورهای كیفی آب ، فاكتورها و كیفیت خوراك مصرفی نیز در محاسبات برنامه ریزی تولید در نظر گرفته می شود. این خوراك با استفاده از مواد اولیه مرغوب ، با دارا بودن ثبات كیفیت و با سطح انرژی مناسب در تمام شرایط آب و هوایی ایران و در سیستمهای متنوع پرورش قزل آلامی تواند دررسیدن  پرورش دهندگان به موفقیت نقش اساسی داشته باشد.

تركیبات: پودرماهی - روغن ماهی - كنجاله سویا - روغن گیاهی - آرد گندم- گلوتن گندم - مواد معدنی و ویتامینها.


نالیز Rosha G
  G1 G2 G3 G4 G5

پروتئین خام%

40+2 40+2 40+2 40+2 40+2

چربی  خام%

18 18 18 18 18

NFE %         

12 12 12 12 12

خاكستر%

8 8 8 8 8

فیبر%

2 2 2 2 2

ضریب  تبدیل

0/9 1 1 1 1

انرژی قابل هضم(Kcal/Mj)

4600 4600 4600 4600 4600

 

جدول پیشنهادی مقدار مصرف خوراك روزانه

 

دما (°C)

نوع

خوراك

وزن  ماهی

به گرم

طول ماهی به  سانتیمتر

تعداد دفعات

خوراك دهی

20

18

16

14

12

10

8

6

5

9/1-6/1

2/2-8/1

7/2-1/2

2/2-7/1

8/1-3/1

5/1-2/1

3/1-1

1/1-9/0

G1 

250-100

23-18

4

7/1-4/1

2-5/1

5/2-2

2-5/1

5/1-3/1

3/1-1

1/1-8/0

1-7/0

G2 

200-500

32-21

3

5/1-2/1

8/1-5/1

4/2-8/1

9/1-4/1

3/1-9/0

1/1-8/0

1-6/0

7/0-5/0

G3 

400-800

42-30

2

3/1-1

7/1-3/1

2-4/1

5/1-2/1

2/1-8/0

1-7/0

1-6/0

6/0-5/0

G4 

700-1200

42-40

2

3/1-1

7/1-3/1

2-4/1

5/1-2/1

2/1-8/0

1-7/0

1-6/0

6/0-5/0

G5 

بیشتراز1000

بیشتر از 45

( كیلوگرم خوراك به ازاء هر یكصد كیلوگرم ماهی)

                                   

 

خوراك آغازین قزل آلا  Rosha

s1

s1 2

 

این خوراك با استفاده از ارزنده ترین و مغذی ترین مواد اولیه  برای حصول  به  بهترین  ضریب تبدیل تولید می شود. با تغذیه لارو و بچه ماهی خود با این خوراك علاوه بر افزایش درصد بازماندگی دستیابی به یك دوره پرورش موفق را نیز تضمین كنید.

تركیبات: پودر ماهی - روغن ماهی - كنجاله سویا - روغن گیاهی - آرد گندم - گلوتن گندم - سین بیوتیك مواد معدنی و ویتامینها.

آنالیز     Rosha S

  S0 S1 S2 S3

پروتئین خام%

54+2 54+2 54+2 54+2

چربی خام %

14 14 14 14

NFE %

10 10 10 10

خاكستر%

7 7 7 7

فیبر %

0/7 0/7 0/7 0/7

ضریب تبدیل

0/6 0/7 0/8 0/8

انرژی قابل هضم(Kcal/Mj)

4200 4200 4200 4200

 

 

جدول پیشنهادی مقدار مصرف خوراك روزانه

 

دما (°C)

نوع

خوراك

وزن  ماهی

به گرم

طول ماهی به  سانتیمتر

تعداد دفعات خوراك دهی

 

18

16

14

12

10

8

6

15

با توجه به دما وسلامتی و كیفیت لارو

S0

5/0- 2/0

2-1

12

2/4

5/4

6/4-5/4

5/4-4/4

3/4-2/4

4-7/3

4/3-3

S1

5/1- 4/0

3-5/1

10

9/2

5/3-2/3

2/3-3

2/3-9/2

9/2-8/2

6/2-4/2

2/2-9/1

S2

6-1

6-3

8

4/2

9/2-6/2

7/2-5/2

5/2-3/2

4/2-2

7/1-5/1

3/1-1/1

S3

15-5

11-5

( كیلوگرم خوراك به ازاء هر یكصد كیلوگرم ماهی)

footer

 

شركت اصفهان مكمل در سال 1369تأسیس گردید احداث كارخانجات تولید خوراك دام و طیور و آبزیان اصفهان مكمل در سال 1375 در زمینی به مساحت 8800 متر مربع در شهرك صنعتی سه راه مباركه اصفهان آغاز شد و در سال 1377 اولین خط تولید خوراك آماده دام و طیور به صورت پودری (Mash  ) به بهره برداری رسید. در سال 1378 خط تولید مكمل های غذایی و درمانی دام و طیور با مجوز و نظارت سازمان دامپزشكی راه اندازی گردید . در سال 1380 خط تولید آجر لیسیدنی دام با دو تركیب معمولی و فسفردار به بهره برداری رسید و در همان سال اقدام به ارائه طرح تولید خوراك اكسترود آبزیان نمود. در سال 1386 خط تولید آبزیان با ظرفیت  اسمی 000/50 تن در سال با بهره گیری از ماشین آلات شركت Amandus Kahl  آلمان به بهره برداری رسید.